Pieczątki przydatne w firmie

Pieczątki przydatne w firmie

pieczątki

Większość firm posiada swoją pieczątkę firmową. Zazwyczaj znajduje się na niej nazwa firmy, jej dane teleadresowe i NIP. Niektóre spółki dodają jeszcze wysokość kapitału zakładowego, sąd rejestrowy i numer KRS. Większość osób na wysokich stanowiskach, a także handlowcy firmy posiadają swoje pieczątki imienne. Jednak pieczątki automatyczne są tak wygodne, że znajdują zastosowanie także w wielu innych działaniach firm. Przyjrzyjmy się najbardziej popularnym z nich.

Datownik

Pieczątka-datownik to rzecz nieodzowna w recepcji każdej dużej firmy. Dzięki niej obsługa przychodzącej i wychodzącej korespondencji jest nieporównywalnie szybsza, niż przy ręcznym zapisywaniu dat. Datownik przydaje się też do szybkiego wypełniania pism. Pieczątką podobną do datownika jest napis „WPŁYNĘŁO” plus opcja datownika. Jest ona idealna do przyjmowania różnego rodzaju pism i dokumentów.

Polecony/Priorytetowy

Drugą pieczątką, która ułatwia życie recepcji jest napis „POLECONY”, zazwyczaj występujący z drugą pieczątką: „PRIORYTETOWY”. Dzięki nim wysyłka listów i paczek jest szybsza. Zamiast opisywać każdą z nich lub oklejać pocztowymi naklejkami, można je po prostu ostemplować.

Pieczątka imienna dla recepcjonisty

Niektóre firmy dostarczające różne produkty do firm życzą sobie imiennego podpisu osoby, która odbiera paczkę. Podstemplowanie dokumentu i szybka parafka sprawiają, ze obsługa dostawców idzie o wiele sprawniej, a w recepcji nie powstaje kolejka.

Zaakceptowane/odrzucone

W wielu firmach codziennie akceptuje się lub odrzuca różnego rodzaju dokumenty i projekty. Aby ułatwić osobie odpowiedzialnej za decyzje oznakowywanie dokumentów, dobrze jest zamówić jej odpowiednie pieczątki. Dobrą praktyką jest zarezerwowanie czerwonego tuszu dla opcji „ODRZUCONE”.

Pieczątka angielskojęzyczna

Obecnie świat stał się globalna wioską. Dlatego też wiele firm zamawia powyższe pieczątki w języku angielskim. Dzięki nim ostemplowane dokumenty obcojęzyczne wyglądają profesjonalnej i są zrozumiałe także dla obcokrajowców.