Uncategorized

1.4 A „Tworzenie modeli biznesowych MSP” – Zapytanie

W związku z realizacją projektu pn. „Otwarcie firmy EDYTOR na zagraniczne rynki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 1.4 „Internacjonalizacja Przedsiębiorstw”, Poddziałanie nr 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”,
Schemat nr

1.4 A „Tworzenie modeli biznesowych MSP” firma Tomasz Ligięza – „EDYTOR”

Drukarnia-Wydawnictwo zwraca się z zapytaniem dotyczącym wykonania
Strategii Biznesowej.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie_ofertowe_na_uslugi_doradcze_.doc
2. Zalaczniki_do_zapytania_nr_1_2016.doc

ue-kolor