Wydruk cyfrowy w opakowalnictwie

Jak wydruk cyfrowy wpłynął na opakowania produktów?

Wprowadzenie druku cyfrowego do produkcji opakowań produktów przyniosło wiele wymiernych korzyści. Przede wszystkim pozwoliło skrócić proces globalnej dystrybucji towarów oraz zmniejszyć ilość próbnych cykli. Rola znaków firmowych znacząco wzrosła, co przyczyniło się nie tylko do wzrostu konkurencji na rynku opakowań ale również wymagań odbiorców. Wzrosła także wydajność procesu produkcji. Przygotowanie opakowania stało się dużo szybsze, a prace wykończeniowe finalnego produktu łatwiejsze. Integracja druku opakowania produktu z procesem jego produkcji pozwoliła także na wyeliminowanie problemów z magazynowaniem opakowań.

Opakowania produktów przestały spełniać rolę tylko ochronną i zabezpieczającą towar, ale zyskały funkcję dekoracyjną oraz reklamową. Wykorzystanie druku cyfrowego sprawiło, że opakowanie zaczęło pełnić rolę marketingową i mocniej oddziaływać na klienta. Możliwość wprowadzania zmian w procesie drukowania cyfrowego ma duże znaczenie w produkcji opakowań sezonowych. Pozwala na elastyczne dostosowywanie się do oczekiwań odbiorców i wypracowanie atrakcyjnych korzyści finansowych. Wprowadzenie nowego produktu na rynek i potrzeba szybkiej jego promocji jest zdecydowanie łatwiejsza przy udziale druku cyfrowego.

 

 

druk cyfrowy

Technologiczne aspekty druku opakowań

Druk cyfrowy w produkcji opakowań produktów stosuje się w dwóch wariantach – do druku etykiet oraz do druku bezpośredniego na opakowaniach. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu metodę natryskową lub termotransferową. Technikę laserową do druku opakowań stosuje się bardzo rzadko. Opakowania produktów, poddawane zadrukowi, mogą być wytwarzane z następujących materiałów:

  • Papiery
  • Kartony i tektura
  • Folia z tworzywa sztucznego
  • Folia aluminiowa

Warto wiedzieć, że opakowania produktów żywnościowych muszą spełniać międzynarodowe wymogi sanitarne.

W druku natryskowym barwnikiem są rozpuszczalnikowe atramenty – pigmentowe lub szybkoschnące. Z kolei w druku termotransferowym stosuje się termoczułe taśmy barwiące. Zasadniczo, druk termotransferowy jest tańszy niż natryskowy, jednak to właśnie technikę natryskową stosuje się do druku bezpośredniego na opakowaniach. Bez względu na wybór metody – druk cyfrowy w opakowaniach produktów zyskuje coraz szersze grono zwolenników i powoli wypiera techniki analogowe.