Jakie są podstawowe metody druku cyfrowego?

5 rodzajów druku cyfrowego

W drukowaniu cyfrowym nie używa się klasycznej formy drukowej, a w trakcie całego procesu można dokonywać zmian informacji w odbitkach. Do drukowania wykorzystywane są dane cyfrowe z pamięci komputera, które przenoszone są najczęściej bezpośrednio na zadrukowywane podłoże. Druk cyfrowy obejmuje następujące metody, różniące się od siebie specyfiką procesu technologicznego:

 

  1. Drukowanie elektrofotograficzne wywodzi się z kserografii. W technice tej najczęściej wykorzystuje się laser, dlatego bywa ona także nazywana drukowaniem laserowym. Naładowana warstwa fotoprzewodząca naświetlana jest promieniami lasera lub diod – piksel za pikselem. Po naświetleniu następuje etap wywoływania, a następnie przenoszenia tonera na podłoże i utrwalania odbitki. Przeniesienie farby na podłoże możliwe jest dzięki siłom przyciągania elektrostatycznego. Pod wpływem ciepła toner trwale wiąże się z podłożem. Do drukowania elektrograficznego służą drukarki biurowe, urządzenia wielofunkcyjne lub wysokowydajne maszyny nakładowo-produkcyjne.

 

  1. Działa na podobnej zasadzie, co elektrofotografia. W tym wypadku jednak cylinder pokryty jest warstwą dielektryczną. Głowica drukująca emituje strumień jonów, którymi zostają naładowane miejsca drukujące. Obraz przenoszony jest na podłoże za pomocą cylindra dociskowego i utrwalany termicznie.

 

  1. W technice tej wykorzystuje się cylinder z warstwą magnetyczną. Przy udziale pola magnetycznego, na powierzchni cylindra powstaje obraz utajony. Głowica sterowana za pomocą komputera generuje impulsy magnetyczne. Do drukowania stosuje się proszek ferromagnetyczny, który przyczepia się tylko do elementów namagnesowanych.

 

  1. Drukowanie natryskowe. Proces ciągłego druku natryskowego nazywany jest także ink-jetUrządzenia, służące do drukowania w tej technice, wyposażone są w głowice natryskowe z dyszami, z których wyrzucane są krople farby przy udziale pompy ciśnieniowej. Proces drukowania sterowany jest komputerowo za pomocą impulsów elektrycznych i obejmuje dwie technologie: ciągłego strumienia kropel lub pojedynczych kropel. Ink-jet wykorzystywany jest do drukowania przemysłowego, wielkoformatowego, nakładowego, termosublimacyjnego oraz znakowania materiałów i wykonywania nadruków na obiektach trójwymiarowych.

 

  1. Obraz wytwarzany jest na podłożu przy udziale ciepła. Wysoka temperatura może działać bezpośrednio na podłoże lub pośrednio na środek barwiący, dlatego termografię dzielimy na pośrednią i bezpośrednią. Termografia pośrednia obejmuje metody termotransferowe lub termosublimacyjne. Polegają one na utrwaleniu substancji termoplastycznych, które zazwyczaj nanosi się na mokry wydruk. Termografia pozwala uzyskać ciekawy efekt druku wypukłego, często stosowanego w zaproszeniach, kopertach czy wizytówkach.


druk