1.4 A „Tworzenie modeli biznesowych MSP” – Zapytanie

W związku z realizacją projektu pn. „Otwarcie firmy EDYTOR na zagraniczne rynki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 1.4 „Internacjonalizacja Przedsiębiorstw”, Poddziałanie nr 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”,

Schemat nr

1.4 A „Tworzenie modeli biznesowych MSP” firma Tomasz Ligięza – „EDYTOR”

Drukarnia-Wydawnictwo zwraca się z zapytaniem dotyczącym wykonania Strategii Biznesowej.

docZalaczniki-do-zapytania-nr-1-2016.doc

docZapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze.doc